Spørsmål og svar

Hvordan går jeg frem for å ta deler av læretiden i utlandet?

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Innlandet muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Les mer om tilbudet her.

Hva slags lønn har jeg krav på som lærling?

En lærling skal ha minimum en nyutdannet fagarbeiders lønn fordelt på læretiden. 
De fleste bedrifter velger å bruke lærlingstigen. Dette gir en liten økning i lønnen pr halvår (30 % første halvår, 40 % andre halvår, 50 % tredje halvår og 80 % siste halvår). Noen velger også å betale 50 % ene året og 50 % andre året. 

Lønn avtales direkte mellom lærling og bedrift. 

Hvordan tar jeg opp igjen fag jeg har strøket i?

Du kan enten gå sommerskolen, ta opp eksamener som privatist eller via Karriere Oppland. 

Les mer om sommerskolen og hvilke fag som tilbys her.

Fordeler ved å være med i et opplæringskontor

– Deltakelse i nettverk av bedrifter i samme   bransje som kan effektivisere opplæringen og gi et bedre og mer variert opplæringstilbud.

– Medlemsbedriften får oppfølging og veiledning i arbeidet med lærlingene.

– Eventuell teoriopplæring organiseres og gjennomføres av opplæringskontoret.

– Bedrifter med ensidig produksjon kan, i samarbeid med de andre medlemsbedriftene, tilby tilfredsstillende opplæring.

– Medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet koordineres og effektiviseres.

– Medlemsbedriftene får hjelp til rekruttering av lærlinger/lærekandidater.

– Medlemsbedriftene kan konsentrere seg om å lære bort faget, og overlate ”papirarbeidet” til opplæringskontoret.

Om du jobber i en stor eller liten bedrift – alle kan ha lærling

Jeg har stryk i et eller flere fag, kan jeg bli lærling da?

I utgangspuntet vil du få en opplæringskontrakt og gå som lærekandidat. Når du har bestått alle fagene gjøres kontrakten om til en lærekontrakt og du fullfører som lærling med fag-/svennebrev.

Hvorfor starte med en lærling?

Sikre fremtiden for din bransje
Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens fremtid. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Virksomheten styrker sitt omdømme ved å ta inn lærlinger. Lærlingordningen bidrar også til å sikre bransjens konkurranseevne.

Å ta inn lærling er på lengre sikt en god investering. Etter en stund i bedriften bidrar lærlingen ofte til at inntekten øker. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for din virksomhet. Virksomheten vil motta et tilskudd for å ha lærling.

Rekrutter din fremtidige medarbeider
En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets særskilte behov. Etter endt læretid, kan du rekruttere en dyktig medarbeider som har bevist sin dyktighet gjennom læretiden. Denne nye fagarbeideren kjenner virksomheten godt og er produktiv fra første dag. Virksomheten er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid.

Sikre oppdatert kunnskap
Lærlingordningen hjelper virksomheten til å bedre kunnskapsforvaltning og bidrar til kontinuerlig faglig fornyelse i virksomheten.

Hvilke muligheter har jeg til høyere utdanning etter fag-/svennebrev?

Med fagbrev eller svennebrev kan du gå videre på fagskole eller ta høyere utdanning på høgskole og universitet. Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring, og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen kan tas mens du er i jobb. Her kan du blant annet ta mesterutdanning, og få tittelen mester. 

Opplæringstilskudd og lærlinglønn

Det følger et opplæringstilskudd med lærlingen. Dette tilskuddet skal hjelpe deg å legge til rette for opplæringen av lærling/lærekadidat. Tilskuddet utbetales etter Årsmøtet i mars.

Lønn
En lærling skal ha en nyutdannet fagarbeiders lønn fordelt på læretiden (vanlig løp 2 år).
Mange bedrifter velger å følge Lærlingstigen, det vil si at lærlingens lønn stiger i takt med verdiskapningen. Første halvår i læretiden får lærlingen 30% lønn, andre halvår 40%, tredje halvår 50% og siste halvår 80% lønn. 

I elektrikerfaget har Nelfo egne lønnssatser, for mer informasjon se NELFOs hjemmesider

Kan jeg få stipend som lærling?

Som lærling kan du ha rett til stipend. Du kan lese mer om hva slags stipend du kan ha rett til på Lånekassens nettsider.

Hva skjer med læretiden når jeg er sykemeldt?

Er du sykmeldt i en lengre periode (over 2 uker) vil dette registreres som brudd i læretiden, og læretiden vil forlenges tilsvarende. 

Hva er hospitering?

Hvis en lærebedrift ikke kan gi deg opplæring i alle læreplanmålene kan du hospitere hos en annen godkjent lærebedrift. En hospiteringsperiode kan være alt fra noen dager til noen måneder.

Hva er forskjellen på en faglig leder og en instruktør?

En faglig leder har hovedansvaret for at du får opplæring i henhold til læreplanmålene. En faglig leder behøver ikke stå alene for opplæringen, andre ansatte i bedriften vil bistå med dette og de får betegnelsen instruktører. 

Kan jeg bytte lærebedrift?

Ja, det kan du. Snakk med oss på OKIN, så hjelper vi deg videre. 

Må jeg føre logg?

Ja, det er obligatorisk å dokumentere egen opplæring. Ved mangelfull eller ikke ført logg kan du miste lærekontrakten din. 

Jeg trives ikke lærebedriften, hva gjør jeg?

Snakk først med faglig leder og prøv å løse situasjonen. Hvis dette ikke fører frem må du ta kontakt med Lærlingsenteret Innlandet, og vi hjelper deg videre. Hvis situasjonen tilsier det kan du bytte lærebedrift. 

Jeg ønsker å bytte fag i læretiden, er det mulig?

Ønsker du å bytte fagretning bør dette være innen for et relevant fag og det bør skje så tidlig som mulig i læretiden. Dette må godkjennes.

Hvordan blir jeg lærling?

Søk via www.vigo.no innen 1.mars.

Du kan også søke direkte i bedrift. Kontakt gjerne Lærlingsenteret Innlandet eller fagopplæringskontoret i Oppland Fylkeskommune for å planlegge lærlingløpet.

Hva er forskjellen på lærling og lærekandidat?

Lærling:

  • Må ha bestått alle fag
  • Full opplæring i alle læreplanmål
  • Fag- eller svennebrev etter endt læretid

Lærekandidat:

  • Må ikke ha bestått alle fag
  • Opplæring etter avtalte læreplanmål
  • Kompetanseprøve etter endt læretid 

Søknadsfrist via www.vigo.no er 1.februar.

Er det en aldersgrense for å bli lærling?

Nei, du kan starte som lærling uansett alder.

Når kan jeg søke læreplass?

Søk via www.vigo.no innen 1.mars. 

Søker du læreplass direkte til bedrift kan du søke hele året. Det er ingen datofrist for å skrive lærekontrakt, disse kan skrives og startes hele året. 

Vigo

Privatistweb