Hvorfor ta inn lærlinger?

Sikre fremtiden for din bransje:
Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens fremtid. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Virksomheten styrker sitt omdømme ved å ta inn lærlinger. Lærlingordningen bidrar også til å sikre bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Rekrutter din fremtidige medarbeider:
En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets særskilte behov. Etter endt læretid, kan du rekruttere en dyktig medarbeider som har bevist sin dyktighet gjennom læretiden. Denne nye fagarbeideren kjenner virksomheten godt og er produktiv fra første dag. Virksomheten er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid.

Lønnsom investering:
Å ta inn lærling er på lengre sikt en god investering. Etter en stund i bedriften bidrar lærlingen ofte til at inntekten øker. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for din virksomhet. Virksomheten vil normalt motta et tilskudd for å ha lærling. Tilskuddets størrelse er avhengig av opplæringskontorets driftsresultat.

Sikre oppdatert kunnskap:
Lærlingordningen hjelper virksomheten til å bedre kunnskapsforvaltning og bidrar til kontinuerlig faglig fornyelse i virksomheten.

Slik blir du lærerbedrift