Hospitering

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller på en skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre.

Hospiteringen bør være minst fem dager, men behøver ikke være sammenhengende. Oppland Fylkeskommune dekker inntil 15 000 kroner til vikar/kostnader for en hospitant.

 

Slik blir du lærerbedrift