Rettigheter og plikter

Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner.

Rettigheter:

 • Du tegner lærekontrakt med Lærlingsenteret Innlandet (det er som regel bedriften du jobber i som kontakter oss). I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale.
 • Opplæringen skal ta utgangspunkt i opplæringsplanen for faget, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger.
 • Opplæringen skal være gratis og du har rett til lønn. Eksempelvis så plikter lærebedriften å betale for nødvendig verneutstyr og hjelpemidler for å unngå unødvendige fysiske belastninger. Lønnen fordeles ofte slik at man får lite lønn i begynnelsen av læretiden, og mer mot slutten når man nærmer seg fag-/svenneprøven. Som lærling har du rett til å søke om støtte fra Lånekassen.
 • Du skal få skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du gjør. Du har rett til rettledning, vurdering underveis, samt mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.
 • Du skal som lærling vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Eksempelvis så skal du ikke mobbes selv om du er ny, og du skal vernes mot diskriminering og liknende. Bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.
 • Lærlingsenteret Innlandet melder deg opp til fag-/svenneprøven

På elevombudene.no finner du mer informasjon om dine rettigheter og plikter som lærling

Plikter:

 • Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Du må bestå i alle teoretiske fellesfag og programfag fra videregående skole for å kunne gå opp til fag-/svenneprøven.
 • Møt presis på jobb!
 • Du har samme arbeidstid som vanlige arbeidstakere i bedriften. Dette gjelder også rett til ferie.
 • Meld ifra til lærebedriften hvis du blir syk, eller om det er en annen grunn som gjør at du ikke kan møte på jobb.
 • Oppfør deg høflig og gjør arbeidsoppgavene dine når du er på jobb. På jobb skal man ikke prate i telefonen med venner, sitte på Facebook eller gjøre andre ting som ikke har med jobben å gjøre.

På nettsiden www.elevombud.no finner du oversikt over alle detaljene som gjelder rundt hva man kan kreve, og hva man må huske på når man er lærling.

Lærekandidater

Lærekandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger. Følgende gjelder lærekandidater:

 • Læreplanen erstattes med den individuelle opplæringsplanen
 • Fag-/svenneprøven erstattes med kompetanseprøven
 • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakten

Brudd på dine rettigheter?

Elev og lærlingombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på.

Ta snarlig kontakt med Lærlingsenteret Innlandet om du opplever brudd på rettighetene dine eller om det er andre ting du ønsker å ta opp i forbindelse med læretiden din.

(Kilde: ung.no)

Vigo

Privatistweb