Opplæringskontoret i næringshagene er en del av virksomheten i Sør-Hedmark Næringshage og skal bidra til å øke næringslivets tilgang til kompetent arbeidskraft gjennom opplæringsarbeid. OKIN bistår både bedrifter og lærlinger gjennom hele løpet fram til fagbrev.

INDUSTRIMEKANIKER

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr.

PRODUKSJONSTEKNIKK

Du får grunnlag for å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

LOGISTIKK

Du får grunnlag for lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

KONTOR & ADMINISTRASJON

Du lærer grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontor-administrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

REISELIV

Du lærer om kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

SALGSFAGET

Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.

RENHOLDSOPERATØR

Du får kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler.

RESEPSJON

Du får grunnlag for yrkesutøvelse i resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder.

GJENVINNINGSFAGET

Du lærer å gjenvinne brukte og kasserte produkter og råstoffer.

GLASSHÅNDVERKER

Du lærer gamle håndverksteknikker for å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass.

LÆRERBEDRIFTER

Se en oversikt over våre lærerbedrifter her

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Er det noe du lurer på? Se en oversikt over ofte stilte spørsmål her.