Fordelene ved å være med i et opplæringskontor

Enkeltstående bedrifter som ikke ønsker å ha ansvaret for å oppfylle alle krav i læreplan og lovverk alene, kan melde seg inn i et opplæringskontor. Dette er et organisert samarbeid mellom flere bedrifter om opplæringen av lærlinger/lærekandidater, og bedriftene står som eier av opplæringskontoret. Opplæringskontoret overtar ansvaret for læreforholdet, mens bedriften fortsatt har arbeidsgiveransvaret.

Lærlingsenteret Innlandet har en daglig leder og fagkonsulenter som administrerer og følger opp læreforholdene. Det fylkeskommunale tilskuddet utbetales til Lærlingsenteret Innlandet og ca 60 % tilbakeføres til bedrift.

 

Dette hjelper vi deg med:

  • Du som lærebedrift får oppfølging og veiledning i arbeidet med lærlingene.
  • Lærebedriftenes kan konsentrere seg om å lære bort faget, og overlate «papirarbeidet» til Lærlingsenteret Innlandet.
  • Lærlingsenteret Innlandet har systemer og rutiner for oppfølging av dokumentasjon, veiledning, vurdering og kvalitetssikring.
  • Eventuell teoriopplæring og kurs organiseres og gjennomføres av Lærlingsenteret Innlandet.
  • Bedrifter med ensidig produksjon kan, i samarbeid med de andre lærebedriftene, tilby tilfredsstillende opplæring.
  • Lærebedriftenes opplæringsvirksomhet koordineres og effektiviseres.
  • Lærebedriftene får hjelp til rekruttering av lærlinger/lærekandidater.
  • Deltakelse i nettverk av bedrifter i samme bransje som kan effektivisere opplæringen og gi et bedre og mer variert opplæringstilbud.
  • Skulle det oppstå konflikter i læreforholdet hjelper Lærlingsenteret Innlandet deg med å løse disse.

Slik blir du lærerbedrift