Slik blir du lærerbedrift

 

Å være lærebedrift er en lønnsom investering. Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring. Vi ser også at å ta inn lærlinger bidrar positivt både faglig og sosialt i bedriften.

Lærlingsenteret Innlandet hjelper deg med å bli godkjent lærebedrift. Din bedrift må:

  • Kunne gi lærlingen opplæring i læreplanen for faget.
  • Ha en ansatt som kan være faglig leder, enten med fagbrev eller relevant kompetanse i faget (gjerne 5 år eller mer)
  • Legge til rette for at lærlingen får den opplæringen han/hun trenger, eventuelle kurs og fagprøve ved utløp læretiden.
  • Om du jobber i en stor eller liten bedrift – alle kan ha lærling

Slik går du frem:

  1. Bli godkjent lærebedrift, ta kontakt med oss for mer informasjon
  2. Finn den lærlingen du ønsker
  3. Inngå kontrakt.

Lærlingsenteret Innlandet bistår deg hele vegen. Se mer om fordelene om å være medlem i opplæringskontor her

 

Slik blir du lærerbedrift