Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for ufaglærte voksne som ønsker å ta fagbrev i bedriften de jobber i.

Tidligere har du enten måttet fullført læretiden som lærling eller vært praksiskandidat, noe som krever fem års praksis i faget for å melde deg opp til fagprøven.

Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb. 

Fagbrev på jobb – Innlandet fylkeskommune

Vigo

Privatistweb