INDUSTRIMEKANIKER

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr.

PRODUKSJONSTEKNIKK

Du får grunnlag for å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

LOGISTIKK

Du får grunnlag for lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

KONTOR & ADMINISTRASJON

Du lærer grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontor-administrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

REISELIV

Du lærer om kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.

SALGSFAGET

Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.

RENHOLDSOPERATØR

Du får kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler.

RESEPSJON

Du får grunnlag for yrkesutøvelse i resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder.

GJENVINNINGSFAGET

Du lærer å gjenvinne brukte og kasserte produkter og råstoffer.

GLASSHÅNDVERKER

Du lærer gamle håndverksteknikker for å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass.

LÆRERBEDRIFTER

Se en oversikt over våre lærerbedrifter her

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Er det noe du lurer på? Se en oversikt over ofte stilte spørsmål her.