Logistikk

Yrkessjåfør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser for en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og omfatter alt fra forskjellige typer godstransport til persontransport.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • transport av personer og varer
 • håndtering og sikring av last og personer
 • lasting og lossing
 • service og kundebehandling
 • ruteplanlegging
 • planlegging og gjennomføring av oppdrag
 • håndtering av transportdokumenter og dokumenter for grensepassering
 • vedlikehold og klargjøring av utstyr

Les mer om transportfaget

Logistikkoperatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr
 

Vigo

Privatistweb