Produksjonsteknikk

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidssteder er små og mellomstore industribedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver er

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Les mer om produksjonteknikkfaget

 

Vigo

Privatistweb